Personel

  • Lekarz Weterynarii Barbara Grabłowska – Ukończyła Akademię Rolniczą we Wrocławiu Wydział Weterynaryjny w 1978 r.
  • Lekarz Weterynarii Andrzej Grabałowski – Ukończył Akademię Rolniczą we Wrocławiu Wydział Weterynaryjny w 1978 r.
  • Lekarz Weterynarii Agnieszka Grabałowska– Ukończyła Akademię Rolniczą we Wrocławiu Wydział Medycyny Weterynaryjnej w 2006 r.
  • Marlena Jaworska – sekretarka,

weterynarz